top of page

ÖNEMLİ DUYURUDeğerli katılımcımız,İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 89780865/153 sayılı talimatı gereği Corona Virüsü önlemleri çerçevesinde 17 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm  toplantı, konferans gibi etkinlikler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Bu sebeple YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli kararı gereği (kongrelere online katılım yönünde)https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspxkongremize bizzat katılım kabul edilmemektedir.- Tüm sunumlar online olarak yapılacaktır- Katılım belgeleri kongre sonrası PDF formatında email olarak yazarlara gönderilecektir

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMALAR/TEDBİRLER

 

Değerli bilim insanları

Bilindiği üzere Corona Virüsü pek çok ülkede hızlı bir şekilde yayılmakta ve virüsün önlenmesi adına ilgili otoritelerce bir takım tedbirler alınmaktadır.  

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz uluslararası toplantılar, kongreler ve sempozyumlarda gerek Türk bilim insanlarının gerekse de yabancı bilim insanlarının katılımlarına yönelik uygulamalarımızda bir takım tedbirler alınmış ve özellikle bu tedbirler alınırken Türk bilim insanlarının bilimsel çalışmalarının sekteye uğramaması ve kongre organizasyonunun ciddiyeti ile bilimsel etik ilkelerin korunması için azami gayret gösterilmiştir.

UZAKTAN (ONLINE) KATILIM İMKANI

Bilindiği üzere gerek yurt dışındaki gerekse de ülkemizdeki önde gelen pek çok vakıf ve kamu üniversiteleri tarafından “açık öğretim fakültesi, bazı derslere e-katılım, e-yüksek lisans gibi” dijital teknolojiler kullanılarak farklı şekillerde uzaktan eğitim programları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Skype, messenger gibi dijital uygulamalarla daha önce toplam kongre katılımcı sayısının %5’ini geçmemek üzere çok istisnai durumlarda uyguladığımız uzaktan (online) kongre katılım kontenjanı yönetim kurulumuz kararı ile

 • Türkiyedeki uluslararası kongrelerimiz için toplam katılımcı sayısının %20’si oranına kadar

 • Yurt dışındaki kongrelerimiz için toplam katılımcı sayısının %30’u oranına kadar çıkarılmıştır.

   

       Kongrelerimize uzaktan (online) sunum ile katılabilmek için

 • Öncelikle kongremize özet ya da tam metinle başvuru yapılması

 • Çalışmanızın bilim/hakem kurulu tarafından kabul edilmiş olması

 • Uzaktan sunum talebinizi kabul mektubunu almanız halinde derhal bildirmeniz gerekmektedir.

 • Uzaktan sunum kontenjanı, başvuru sırasına göre katılımcılarımıza tahsis edilecektir.

 • Kongreye özet ya da tam metinle başvuruda bulunmamış olanlar ile başvuruları hakemlerce değerlendirme sürecinde olanların online katılım talepleri dikkate alınmayacaktır

 

        Online katılım ek kontenjan

        Aşağıda sayılan gruplarda olan bilim insanlarımızın online sunum talepleri yukarıda belirtilen (%20 ve %30) kota dikkate alınmaksızın öncelikli olarak kabul edilecektir

 • 55 yaş üstü olanlar

 • Hamile ya da hamilelik şüphesi olanlar

 • Eşleri hamile olanlar

 • 6 yaşından küçük çocuk sahibi olanlar

 • Sürekli hastalığı olan yakını (anne, baba, eş, çocuk) olup, bu yakınları ile beraber yaşayanlar

 • Son iki ay içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Irak, İtalya ve İran’a seyahat etmiş olanlar

   Not 1: Yukardaki öncelik grubuna girenlerin çalışmalarının çok yazarlı olması halinde ve diğer yazarlardan birinin öncelik grubunda olmaması halinde bu kontenjanın kullandırılması mümkün değildir.

   Not 2: Kongre organizasyonumuzun yukarıdaki şartları taşıyanlardan beyanlarını destekleyici belge (doktor raporu, nüfus kayıt örneği gibi) talep etme hakkı bulunmaktadır

YABANCI KATILIMCILAR İÇİN ALINAN TEDBİRLER

 • Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İtalya, İran ve Irak’tan başvuru yapan yabancı bilim insanlarının bizzat katılımları kabul edilmeyecektir

 • Son üç ay içerisinde yukarıda belirtilen ülkelere seyahat etmiş olan diğer ülke vatandaşı yabancıların bizzat katılımları kabul edilmeyecektir. Kongre kayıt masasında tüm yabancı katılımcıların pasaportları incelenerek yukarıda sayılan ülkelere seyahat etmiş olduklarının tespit edilmesi halinde katılımları iptal edilerek oturumlara alınmayacaklardır.

 • Yukarıda sayılan ülkeler dışındaki diğer ülkelerden gelen bizzat katılım taleplerinde -gerek görülmesi halinde- katılımcılardan sağlık raporu istenilecektir

 

TÜRK VATANDAŞI KATILIMCILAR İÇİN ALINAN TEDBİRLER

 • Son iki ay içerisinde yukarıda belirtilen ülkelere (Çin, Kore, İtalya, İran, Irak)  seyahat etmiş olan Türk vatandaşlarının bizzat katılımları kabul edilmeyecektir

 • Tüm kongrelerimiz için  Türk Vatandaşı katılımcılarımızdan son bir ay içerisinde yukarıda sayılan ülkelere seyahat etmedikleri yönünde yazılı taahhütleri alınacaktır. Yalan ya da yanlış beyanda bulundukları anlaşılan katılımcılar hakkında çalıştıkları kurumlar ve ilgili birimlere bilgi verilecek, kongre katılım belgeleri iptal edilerek çalışmaları hiçbir şekilde yayımlanmayacak, yayımlanmışsa iptal edilecektir

 

 GENEL TEDBİRLER

 • Kongre oturumlarının yapılacağı mekanlar (üniversiteler veya otellerin toplantı salonları) anlaşmalı olduğumuz firmalarca oturum öncesi ve aralarda düzenli olarak dezenfekte edilecektir

 • Oturum salonlarında/girişlerde el dezenfeksiyon kimyasalı bulundurulacaktır

 • Kongrelerimize kayıtlı katılımcılar dışında dinleyici kabul edilmeyecektir

 • Yoğun katılımlı kongre açılışları yapılmayacaktır

 • Sunum salonlarının kalabalık olmaması için program hazırlanırken kısa süreli (60 dk) oturumlar konulacaktır

 • Kongre sosyal etkinlikleri (gezi, toplu yemek vs) askıya alınacaktır

 • Kongre ekibimiz ve çalışanlarımızın düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmeleri  sağlanarak, risk grubundaki ülkelere seyahatleri durdurulmuştur

 • Yerli ve yabancı katılımcıların farklı salonlarda sunum yapmaları için gerekli düzenlemeler yapılacaktır

 • Kongre web sitelerinde katılımcılarımızın kongre sırasında olabildiğince bir birleri ile temastan kaçınmaları tavsiye edilecektir

Tüm bilim insanlarımıza saygıyla duyurulur

Sefa Salih BİLDİRİ

Başdanışman

bottom of page