Uluslararası Kitap Bölümü Yayını
lütfen aşağıdaki tüm açıklamaları dikkatle okuyunuz
Kongrelerimize katılarak sunumunu yaptığınız çalışmaların özetlerini kongre özet bildiri kitaplarında yayınlatıp tam metinlerinizi de Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlatabilirsiniz.
İKSAD Yayınevi'nin kitap bölümü hizmetlerini ISPEC Yayın Ajansı yapmaktadır.
www.ispecbooks.com
- Tam metinleriniz, uluslararası kitap bölümü olarak İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından yayınlanmaktadır
- İKSAD Yayınevi ÜAK(doçentlik) ve YÖK (2020 Teşvik) kriterlerine göre 7 yıllık tanınmış uluslararası yayınevi statüsündedir.
- İKSAD Yayınevi, ilgili kurumların aradıkları şartların (en az 5 yıllık yayınevi olma, ilk 500'deki üniversitelerde kataloglanma, ilgili alanda belirli sayıda kitap yayınlamış olma, yabancı dilde yayın sayısı gibi..) tamamını karşılamaktadır.
- İKSAD Yayınevi ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://iksadyayinevi.com/
- İKSAD Yayınevi'nin ÜAK ve YÖK Kriterlerini sağladığına dair üst yazıyı indirmek için tıklayınız
- Kitap bölümlerinizi Yayınevimiz Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamanız gerekmektedir. Kılavuzumuza uygun olarak hazırlanmayan bölümler yayımlanamayacaktır. Kılavuz için tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular
1- Kongrenizde sunmuş olduğum bildirinin tam metnini kongre bildiri kitabı yerine uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak istersem ne zamana kadar nereye göndermem gerekmektedir?
Uluslararası Kitap bölümü olarak yayınlatmak istediğiniz tam metninizi katılmış olduğunuz kongrenin takviminde belirtilen son tam metin gönderim tarihine kadar ispecbooks@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

2- Size göndermiş olduğum tam metin, uluslararası kitap bölümü olarak ne zaman yayınlanacaktır?
Uluslararası kitap bölümleri cari yıl içerisinde yayımlanmaktadır. Ancak özellikle doçentlik başvuru dönemleri olan Mart ve Ekim ayları ile Aralık ayında kitap bölümlerinin yayınlanmış olmasına özellikle dikkat etmekteyiz. Şöyle ki,
Ocak, Şubat aylarında katıldığınız kongrelerimiz için en geç 25 mart tarihine kadar
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında katıldığınız kongrelerimiz için en geç 25 temmuz tarihine kadar
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında katıldığınız kongrelerimiz için en geç 25 Ekim tarihine kadar
Ekim, Kasım aylarında katıldığınız kongrelerimiz için en geç 25 Aralık tarihine kadar 
Aralık ayında katıldığınız kongrelerimiz için en geç bir sonraki yılın 25 mart tarihine kadar 
editörlü uluslararası kitaplarımızda kitap bölümleriniz yayımlanmaktadır.
*Yukarıda belirtilen tarihler kitapların yayınlanacağı son tarihlerdir. Ancak kitap bölümlerinizin (ilgili alanda yeterince başka bölüm taleplerinin de gelmesi halinde) daha erken yayınlanması da muhtemeldir.

3- Tam metnimin uluslararası kitap bölümü yayın süreci nasıl işlemektedir?
Süreç kısaca şu şekilde işlemektedir:
- Kongre takviminde belirtilen son tam metin gönderim tarihine kadar kitap bölümünü ilgili yazar tarafından    ispecbooks@gmail.com  adresine gönderilir (kitap bölümü ile beraber mutlaka kongre katılım belgenizin jpg formatında fotoğrafı ve intihal raporu da yazar tarafından gönderilmelidir. Benzerlik oranı en çok %20 olmalıdır. intihal raporu gönderilmeyen bölümler dikkate alınmaz)
- Bölümlerinizi Yayınevi Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamanız gerekmektedir (kılavuz için tıklayınız)
- Bölümünüzü gönderirken aşağıda belirtilen (bknz 6. madde) disiplinlerden hangisinde bölümünüzün yayınlanmasını istediğinizi belirtiniz
- Gönderilen kitap bölümleri yayınevi tarafından alanlarına ve konularına göre sınıflandırılarak arşivlenir
- İlgili alanda yeterince (en az 4) kitap bölümü ulaştığında bir ya da iki adet editör görevlendirilerek kitap bölümleri ve bu bölümlerin yazarlarının iletişim bilgileri editöre gönderilir.
- Editör bölüm yazarları ile iletişim kurarak kitap bölümleri için gerekli olan süreci yürütür
- Editörün süreci tamamlamasının ardından kitap sözleşmeleri ve bölüm yazım davetiyesi yazarlara gönderilerek imzalı nüshaları istenir (çok yazarlı çalışmalarda her yazarın sözleşmeyi ayrı ayrı imzalaması gerekmektedir)
- Kitaba ilgili alanda ISBN tahsis edilerek elektronik ortamda yayınlanır.
- Yayın sonrası yazarlara doçentlik ve akademik teşvikte kullanabilmeleri için yayınevi üst yazısı (yayınevi statüsü, ruhsat numarası, kataloglandığı üniversite ve katalog numaraları, yayın listesi vs) gönderilir

4- Uluslararası Kitap Bölümü yayın ücreti ne kadardır?
İKSAD Yayınevi kitap bölümü yayın ücreti 500 TL'dir. 

5- Bildiri özetini 2 yazar olarak hazırladık ve bu şekilde kongrede sunumunu yaptık. Ancak kitap bölümünü hazırlarken bir başka akademisyen daha bize katkı sundu. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Kongre katılımcısı olmayan bir ya da daha fazla yazarın uluslararası kitap bölümünde yer alması halinde  kitap bölümünüzü ispecbooks@gmail.com  adresine göndermeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yayın sürecine doğrudan İKSAD yayınevi ile iletişim halinde devam etmeniz gerekmektedir. Bu durumda normal yayın ücretine (500 TL)tabi olursunuz.

6- Size gönderdiğim kitap bölümü, hangi kitabın içerisinde yayınlanacaktır?
2021 yılı içerisinde kongre katılımcılarımız için aşağıdaki temel disiplinlerde kitap bölümleri oluşturulacaktır
Yayınlanacak kitaplara web sitemizden de ulaşabilirsiniz
www.ispecbooks.com
- Tarih Çalışmaları
- İktisadi ve İdari Bilimler Çalışmaları
- Sosyoloji ve Psikoloji Çalışmaları
- Eğitim Bilimleri Çalışmaları
- İlahiyat çalışmaları
- Dil ve Edebiyat Çalışmaları
- Kültür Çalışmaları
- Güzel Sanatlar Çalışmaları
- Fizik Çalışmaları
- Kimya Çalışmaları
- Biyoloji Çalışmaları
- Matematik Çalışmaları
- Tarım Çalışmaları
- Veteriner Çalışmaları
- Sağlık Bilimleri Çalışmaları
- Mühendislik Çalışmaları
- Genel Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
- Genel Uygulamalı Bilimler Araştırmaları
Yukarıda sayılan disiplinlerde farklı isimlerde ve yeterli talebin oluşması halinde de alt disiplinlerde spesifik (örneğin Mikro İktisat, cerrahi bilimler gibi) kitaplar yayınlanacaktır

7- Benim alanım yukarıda belirttiğiniz temel disiplinlerden hiç birine girmemektedir. Bu durumda ne yapmalıyım?
Yukarıdaki listenin en altında belirtilen iki genel disiplin (Genel Sosyal ve Beşeri Bilimler ya da Genel Uygulamalı Bilimler) üzerine çıkarılacak olan kitaplarda çalışmanız kitap bölümü olarak yayınlanabileceği gibi dilerseniz tam metninizi dergilerde MAKALE olarak da değerlendirebilirsiniz

8- Kongrenizde sunmuş olduğum bildirinin tam metnini hem kongre bildiri kitabında hem de uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilir miyim?
Her iki yayın türünü de kullanıp kullanmamak sizin inisiyatifinizdedir. Ancak bizler ileride karşılaşabileceğiniz muhtemel etik ihlali iddialarına karşı yalnızca bir yerde tam metninizi yayınlamanızı öneririz

9- Kongrenize katıldım ve özetim yayınlandı. Ancak ben başka bir tam metnimi uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak için size göndermek istiyorum, bu mümkün mü?
Bizler bu portaldan yalnızca kongrede sunumu yapılmış olan çalışmaların kitaplaştırılması için hizmet vermekteyiz. Kongrede sunumu yapılmamış bir çalışmanız varsa kitap bölümü olarak yayınlatmak için lütfen doğrudan ispecbooks@gmail.com  adresi ile iletişime geçiniz

10- Yayın sonrası kitaba nereden ulaşabilirim?
Kongre katılımı sebebiyle yayınladığımız editörlü kitaplarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://www.iksadkongre.org/editoerlue-kitaplar