top of page
KONGRE BİLDİRİ KİTAPLARI (ISBN'li)
Kongrede sunumunu yapmış olduğunuz çalışmalar iki farklı kitapta yayınlanmaktadır
Bildiri ÖZET KİTABI (ISBN'li) ve Bildiri TAM METİN KİTABI (ISBN'li).
Bildiri özet kitabı, kongreden hemen sonra (ya da kongreden sonra en çok 2 hafta içerisinde) katılmış olduğunuz kongrenin web sitesinde yayınlanmaktadır. Özet kitabı yayın tarihleri genellikle katılmış olduğunuz kongrenin web sitesinde "Kongre Takvimi" kısmında yer almaktadır
Bildiri tam metin kitabı, kongre takviminde belirtilen tarihte katılmış olduğunuz kongrenin web sitesinde yayınlanmaktadır. Kongrelerimize tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır
Dikkat edilecek hususlar
- Bildiri özetlerinizi ve tam metinlerinizi (tam metin zorunluluğu yoktur), katılacağınız kongrenin email adresine kongre takviminde belirtilen süreye kadar göndermeniz gerekmektedir.
- Kongre bildiri kitapları elektronik olarak yayınlanmaktadır. Yayın sonrası birer nüsha ilgili bakanlık ve kurumlara gönderilmektedir. Bu aşamadan sonra kitaplar basılı eser hükmü kazanmaktadır. Bu sebeple yayın sonrası  kitaplara hiç bir şekilde ekleme ya da çıkarma yapılamamaktadır. 
- Özet ya da tam metin kitapları yayını için ek bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Yayın hizmetleri kongre ücretine dahildir
- Kongre bildiri kitaplarında yayınlanan çalışmalar doçentlik ve teşvik mevzuatlarına göre Özet ya da Tam Metin Bildiri yayını statüsünde değerlendirilmektedir (Kitap bölümü olarak değerlendirilmemektedir)
bottom of page