top of page
ULUSLARARASI DERGİLERDE MAKALE YAYINI
Kongrelerimize katılarak sunumunu yaptığınız çalışmaların özetlerini kongre özet bildiri kitaplarında yayınlatıp tam metinlerinizi de anlaşmalı olduğumuz Uluslararası Dergilerde MAKALE olarak yayınlatabilirsiniz

ANLAŞMALI DERGİLER

tam metninizin dergilerde makale olarak yayınlanabilmesi için

- İlgili derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması

- İlgili dergiye doğrudan sizin tarafınızdan gönderilmiş olması (makaleniz kongre organizasyonu tarafından dergiye gönderilmemektedir)

- Makalenizle beraber intihal raporunu da göndermeniz (en çok %10 olmalıdır)

- Dergi hakem sürecini geçmesi gerekmektedir

- Kongre organizasyonumuzun anlaşmalı dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Dergiler makaleleri kör hakem yönetimi ile değerlendirmektedirler 

- Kabul edilen makaleler için kongre özel sayısı çıkarılmayacak

- Kongre katılımcısı olunması (yukarıdaki şartları karşılamayan makaleler için) dergide makale yayınını garanti etmez

​EUROASIA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: Sosyal Bilimler alanında 9 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN BAŞVURU ÜVRETİ normal ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır.  Euroasia Journal akademik yükselme (doçentlik) ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır   

https://www.euroasiajournal.com/

editor@euroasiajournal.com

EJONS JOURNAL: Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında yayın yapan 6 yıllık ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN BAŞVURU ÜCRETİ normal ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır. EJONS Journal akademik yükselme (doçentlik) kriterlerini karşılamaktadır   

https://www.ejons.co.uk/

ejonsjournal@gmail.com

EUROASIA UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ: Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında 9 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN BAŞVURU ÜCRETİ normal ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır.   Euroasia Journal akademik yükselme (doçentlik) ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır   

https://www.euroasiajournal.org/

info@euroasiajournal.org

İKSAD JOURNAL: Sosyal Bilimler alanında 8 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN BAŞVURU ÜCRETİ normal ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır. İKSAD Journal akademik yükselme (doçentlik) ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır

https://www.iksadjournal.com/

iksadjournal@gmail.com

İJOSPER JOURNAL: International Journal of Social, Political and Economic Research. 

7 yılldır yayın yapıyor. Başvuru ve makale dili İngilizcedir. İKSAD Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN BAŞVURU ÜCRETİ normal ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır.  İJOSPER Journal akademik yükselme (doçentlik) ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır

http://ijosper.uk/index.php/i/about/submissions

Sıkça Sorulan Sorular
1- Kongrenizde sunmuş olduğum bildirinin tam metnini kongre bildiri kitabı yerine uluslararası MAKALE olarak yayınlatmak istersem ne zamana kadar nereye göndermem gerekmektedir?
Makale olarak yayınlatmak istediğiniz tam metninizi katılmış olduğunuz kongrenin takviminde belirtilen son tam metin gönderim tarihine kadar ilgili derginin (dergi listesi yukarıdadır) mail adresine göndermeniz gerekmektedir. Makalenizi gönderirken kongre katılım belgenizin fotoğrafını ve intihal (benzerlik) raporunu da gönderiniz
2- Dergiye göndermiş olduğum tam metin, uluslararası makale olarak ne zaman yayınlanacaktır?
Dergilerin hakem süreci ve dergilerin yoğunluğuna göre yayın süreci değişmekle beraber, hakem süreci olumlu olarak sonuçlanan makalelerin yayınına söz konusu dergilerce öncelik verilerek takip eden ilk sayıda yayınlanması sağlanacaktır. cari yıl içerisinde yayımlanmaktadır. 
3- Tam metnimin MAKALE yayın süreci nasıl işlemektedir?
Süreç kısaca şu şekilde işlemektedir:
- Kongre takviminde belirtilen son tam metin gönderim tarihine kadar makale ilgili yazar tarafından  yukarıdaki listede verilen dergilerden birine gönderilir (makalenizle beraber mutlaka intihal raporu da yazar tarafından gönderilmelidir. Benzerlik oranı en çok %10 olmalıdır)
- Gönderilen MAKALE öncelikle dergi editörü tarafından yazım kurallarına uygunluğu ve içerik bakımından genel olarak incelenir
- Makaleniz dergi yazım kurallarına uygun değilse editörce reddedilir. Bu sebeple yazım kurallarına son derece dikkat ediniz
- Editörün uygun bulduğu MAKALE, alanında en az 2 kör hakeme gönderilir.
- Hakem incelemesinden sonra RED, DÜZELTME, KABUL gibi sonuçlar yazarla paylaşılır ve gerekiyorsa düzeltme istenir.
- Kabul edilen makaleler dizgi işlemlerinin tamamlanmasına müteakip dergide yayınlanır
4- Bildiri özetini 2 yazar olarak hazırladık ve bu şekilde kongrede sunumunu yaptık. Ancak makale hazırlarken bir başka akademisyen daha bize katkı sundu. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Kongre katılımcısı olmayan bir ya da daha fazla yazarın makalede yer alması halinde makaleniz ilgili dergi tarafından kongre katılımcısı statüsünde başvuru şeklinde değerlendirilmediği için indirimli ücret ve yayın önceliği avantajları sunulamamaktadır
5- Kongrenizde sunmuş olduğum bildirinin tam metnini hem kongre bildiri kitabında hem de dergide makale olarak yayınlatabilir miyim?
Her iki yayın türünü de kullanıp kullanmamak sizin inisiyatifinizdedir. Ancak bizler ileride karşılaşabileceğiniz muhtemel etik ihlali iddialarına karşı yalnızca bir yerde tam metninizi yayınlamanızı öneririz
bottom of page