top of page

İKSAD Hakkında

2010 yılında Türkiye'de kurulan enstitü, merkezi Türkiye, Japonya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan'da bulunan uluslararası, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşu olarak konumlanıyor. Yerel ve uluslararası akademi, kültürel kuruluşlar ve devlet kurumları ile ortaklaşa çalışarak titiz ancak erişilebilir bilimsel araştırmaları çalışan yetişkinlerin günlük yaşamlarıyla bütünleştiriyor ve 21. yüzyıl için bilimsel akıma yeni yön veriyoruz.

İKSAD INTERNATIONAL'ın sekretaryasının merkezi Ankara'dadır. Personelimizin tümü, doktora çalışmaları, akademik ve popüler yazıları, endüstri deneyimleri ve eğitim merkezlerinde kazandıkları geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip yetenekli akademisyen-pedagoglardır. İKSAD, 21. yüzyılda pedagoji, araştırma ve kamu programlamaya bağlılığı bütünleştiren yeni bir bilimsel modele aktif olarak öncülük etmektedir.

 

Faaliyetlerimizin ana odak noktası;

- Türkiye ile Dünya arasında kalkınma işbirliğini ve kültürel etkileşimi ilerletmeye yardımcı olmak.

- Türkiye'de ve Dünyada bilimsel ve eğitsel gelişmeyi teşvik etmek.

- Uluslararası ve yerel akademi için bilimsel sempozyumlar, tartışma platformları, sergi ve danışmanlık hizmeti olarak uluslararası etkinlikler düzenlemek

- Hükümetler ve bilim, araştırma kuruluşları arasında bir köprü kurmak.

- Türk Dünyası dil kurslarını uluslararası kitleye ulaştırarak, Türkiye ve Türk Dünyası'nın kültürel ve tarihi mirasını araştırmak için proje fonları, araştırma merkezlerinin imkanları ile tanıtarak Türk ve Türk Dünyası kültürünü dünyaya yansıtmak.

- “Araştırma Projelerinin Finansmanı ve Takibi” stratejisini sürdürürken İKSAD, araştırmaları teşvik etmeye ve araştırmacıların fikirlerini paylaşmalarına, sektör sorunlarını çözmelerine ve keşiflerinin ve yeniliklerinin etkisini artırmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

 

İKSAD'ın amacı, sosyal ve ekonomik kalkınma alanındaki güncel araştırma, program ve uygulamaları yaygınlaştırmak ve kültürler arası diyaloğu ve bilimsel araştırmayı her düzeyde teşvik etmek ve sürdürmek için bir platform oluşturmaktır. İKSAD, gelişimin ön koşulu olarak araştırmacıları ve akademisyenleri aktif olarak teşvik etmekte ve desteklemektedir. İKSAD, kendi girişimleriyle ekonomik kalkınmayı ve değişen paydaşlar arasında sosyal etkileşimi teşvik etmenin yanı sıra, alandaki diğer aktörlerle ortaklık ve işbirliği içerisinde bu alanda halihazırda yapılmakta olan çalışmaları aktif olarak desteklemektedir.

Halkın tutumlarının daha iyi anlaşılmasının daha iyi politika ve uygulamalara yol açacağına inanarak araştırmamızın sonuçlarını paylaşmaya kararlıyız.

www.iksad.org.tr   www.iksadinstitute.org

Mustafa Latif EMEK
 İksad Başkanı
bottom of page