top of page
1629361803752blob.jpg
istanbul üniversitesi ilahiyat logo.jpg
Al mahad ul aali al islami logo.jpeg
faculte oussul.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-06 at 13.12.32.jpeg
ASIR ASIR İSLAMİ İLİMLER: HİCRİ ÜÇÜNCÜ ASRIN İSLÂMÎ İLİMLERİN GELİŞİMİNDEKİ YERİ 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
25-26 Kasım 2022
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hidayet Aydar (Türkiye)
 
Düzenleme Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Khalid Saifullah Rahmani (Hindistan)

Prof. Dr. Ilyess P. Gouissem (Tunus)

Prof. Dr. Mohamed Temsamani (Fas)

Prof. Dr. Rachid Mohamed Kohouss (Fas)

Prof. Dr. Mohammad Alsheraifin (Ürdün)

Assoc. Prof. Ziyad Ravaşdeh (Ürdün/Türkiye)

Assoc. Prof. Mahdi Dahim (Cezayir)

Assist. Prof. Eisa Rabeeh Ameen Ahmad (Ürdün)

Dr. Bauyrjan Botakarayev (Kazakistan)

Araş. Gör. Doktora Öğrencisi Necmettin Salih Ekiz (Türkiye)

Araş. Gör. Doktora Öğrencisi Zübeyir Çetin (Türkiye)

Doktora Öğrencisi Hatice Ece Erçin (Türkiye)

Doktora Öğrencisi Mahmut Sayılgan (Türkiye)

Doktora Öğrencisi Abdo Mohsen Gaber (Yemen)

Yüksek Lisans Öğrencisi Januzak Alimgerey (Kazakistan)

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Abdellatif Taleuan - Kelam -  Fas, Mohammed I Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulhamit Birışık    -Tefsir - Türkiye, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Awad Al-Ajmi - Kelâm– Kuveyt, Kuveyt Üniversitesi 
Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen - Kıraat - Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülmuttalip Arpa -Tefsir- Türkiye, Sebahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Demircan - İslam Tarihi – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Apak - İslam Tarihi – Türkiye, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Bulut - Arap Dili ve Belagati – Türkiye,  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Kuzudişli - Hadis – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Demirli - Tasavvuf – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Koca - İslam Hukuku – Türkiye, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Alper  -  Kelam – Türkiye, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ilyess  Gouissem - Tefsir ve Kur’an İlimleri – Tunus, Tunus Üniversitesi
Prof. Dr. Karim İfrak - Mushaf Tarihi – Fransa, Fransa Milli Kütüphanesi
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç - Mezhepler Tarihi – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mohammad Alsheraifin - Hadis – Ürdün, Al-ı Beyt Üniversitesi
Prof. Dr. Mohammed Babiker Alawad – İletişim Bilimleri – Sudan, Cezire Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammad Abdullah - Şeriat ve Karşılaştırmalı Dinler – Pakistan, Pencap Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed Çelik   - Tefsir   - Türkiye, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ertürk - Hadis – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Tosun - Tasavvuf – Türkiye, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin Gökkır - Tefsir- Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya   - İslam Hukuku -   Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Teber - Kelam- Türkiye, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Mahir Alper - İslam Felsefesi – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Rachid Mohamed Kohouss - İslam Düşüncesi – Fas, Abdel Malek Saadi Üniversitesi
Prof. Dr. Ramadan Abdeltawab   - Tefsir  -  Katar, Katar Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım - Kelam – Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ruqaia Alalwani  -  Islamic Araştırmaları  -  Bahreyn, Bahreyn Üniversitesi
Prof. Dr. Saad Eddine Boutebal  -  Sosyoloji -   Cezayir, Khemismiliana University
Prof. Dr. Servet Bayındır - İslam İktisadı- Türkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Doğanay - Hadis – Türkiye, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Wan Kamal Mujani - Arap Araştırmaları ve İslam Medeniyeti – Malezya, Malezya Milli Üniversitesi
Doç. Dr. Abdul-Ghani Ali Al-Ahjury -   İslam Tarihi- Yemen, San’a Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulhamid Al-Shish - Hadis – Irak, Katar Üniversitesi
Doç. Dr. Abdul Qadoos - İslâmî Araştırmalar – Pakistan, Pakistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Benli - Arap Dili ve Belegati  - Türkiye, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Belkheir Omrani   - Dinler Tarihi  -  Cezayir, İslam İlimleri ve Medeniyeti Merkezi
Doç. Dr. Eisa Rabeeh Ameen Ahmad  -  Kelam   - Ürüdn, Al Ain Universitesi
Doç. Dr. Hayam Almaamari - Arap Dili ve Edebiyatı – Birleşik Arap Emirlikler, Muhamed Bin Zayed Beşerî Bilimler Üniversitesi
Doç Dr. Ibrahım Rashıd Saıf Alghammarı  -  Usûl-i Fıkıh – Umman, Şeriat İlimleri Koleji
Doç. Dr. Marwa Mahmoud Kharma - Kelam ve İslam Felsefesi - Ürdün Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Cevher  -  Tefsir  -  Mısır, Kirikkale Üniversitesi
Dr. Navid Iqbal - Hadis İlimleri – Pakistan, Allama Iqbal Açık Üniversitesi
Dr. Omar Abedeen - İslam Hukuku – Hindistan, Haydarabad Yüksek İslam Enstitüsü
Dr. Sujiat Zubaidi   - Tefsir Usulü -   Endonmezya, Enonezya Darussalam Gontor Üniversitesi

 

Sempozyumun Amacı    

İslâmî ilimlerin nasıl başladığını ve ilk asırlarda nasıl geliştiğini öğrenmek oldukça mühim bir konudur. Zira daha sonraki dönemlerde ve günümüzde gelinen noktayı görebilmek, nasıl bir evrilme yaşadığını anlayabilmek için ortaya çıkış ve gelişme sürecini iyi bilmek gerekir.
Biz de İslâmî ilimlerin nasıl ve hangi şartlarda zuhur ettiğine, nasıl bir süreç takip ettiğine dair bazı tespitlerin yapılmasına imkân vermek amacıyla İslâmî ilimlerin zuhûr ettiği ilk asrı ve ondan sonraki yüzyılları, Asır Asır İslâmî İlimler üst başlığıyla uluslararası sempozyumlar serisi halinde işlemekteyiz. Bu çerçevede her bir yüzyılı bir sempozyuma konu ederek, o asırdaki İslâmî ilimleri bir bütün halinde incelemekte ve günümüze kadar getirmeye çalışmaktayız. Bununla, temel İslâmî ilimlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, hangi konularla başladığını, bunların nasıl bir seyir takip ettiğini, yüzyıllar sonra bugün bildiğimiz hususlarla ne derecede örtüştüğünü, bugün İslam alemi olarak yaşamakta olduğumuz bir takım sorunlarla herhangi bir alakasının olup olmadığını, tarihî süreç içerisinde herhangi bir yerlerde bazı kırılmaların, değişimlerin, farklılaşmaların yaşanıp yaşanmadığını ortaya koymaya, böylece İslam ilim, kültür ve medeniyetine katkı sağlamaya amaçlamaktayız.
İslâmî ilimler açısından hangi asırlarda daha çok ilmî etkinlik ve hizmetlerin ortaya konulduğunu, hangi asırların ilmî faaliyetler bakımından daha zengin ve daha parlak olduğunu, hangi asırlarda ilmî çalışmaların zayıf ve yetersiz kaldığını; ilmî faaliyetlerin zengin veya zayıf olmasının, o asırlardaki genel gidişatla, yönetim, siyaset ve sosyo-kültürel durumlarla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu, toplumsal şartların ilmî faaliyetlerin azalıp çoğalmasında, kaliteli veya zayıf olmasında nasıl bir rol aldığını, hangi şartlarda ilimlerin çeşitlenip zenginleştiğini, hangi koşulların ilmî çalışmaları gerilettiğini, ilmî hizmet ve faaliyetlerin coğrafi bölgelerle ve o bölgelerdeki insan, iklim, doğa gibi unsurlarla bir ilişkisinin olup olmadığını, herhangi bir asırda herhangi bir bölgede ilmî faaliyetler çeşitlenip zenginleşmişse bunda hangi faktörlerin etkin olduğunu tespit etmeye gayret göstermekteyiz.

Daha Önce Yapılmış Olan Çalışmalar
2019 yılında Asır Asır İslâmî İlimler: Hicrî Birinci Asır Uluslararası Sempozyumu başlığıyla hicrî birinci asırda İslâmî ilimlerin doğuşunu, kuruluşunu, yeşermesini ortaya koymaya çalıştık. İslâmî ilimlerin doğup neşv ü nema bulmasında Hz. Peygamber ve sahabenin yerini ve rolünü göstermeye çalıştık. Yine bu asırda tâbiûn halkasına mensup âlimlerin İslâmî ilimlerin gelişmesindeki konumlarını ve etkilerini gözler önüne sermeye çalıştık. Bu asırda meydana gelen gelişmeleri, bunların sebeplerini, sonuçlarını ve daha sonraki asırlara yansımalarını serdetmeye gayret ettik. Sempozyuma 16 farklı ülkeden Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 180 civarında tebliğ gönderildi. Bunların tamamını iki gün içerisinde sunmak mümkün olmadığı için, muhtelif kriterlere göre seçilen 50 tebliğ, 24-25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonlarında çok sayıda dinleyicinin de katılımıyla sunuldu. Tebliğler, hakem sürecinden geçirilerek edit kitap halinde Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2020, 2 cilt) adıyla e-kitap olarak neşredildi.
2020 yılında pandemi sebebiyle ara verdiğimiz bu faaliyetimizi 2021 yılında Asır Asır İslâmî İlimler: Hicrî İkinci Asrın İslâmî İlimlerin Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri Uluslararası Sempozyumu başlığıyla sürdürdük ve bu asırda İslâmî ilimler alanında meydana gelen gelişmeleri işledik. Bu asrın ilk otuz –otuz beş yılında tâbiûn neslinin etkisi devam etmektedir. Onların ardından dizlerinin dibinde yetişmiş olan tebe-i tâbiîn nesli gelmektedir. Bütün bunların İslâmî ilimlerin gelişmesindeki katkılarını inceledik. Bu asrın en önemli simalarından olan İmam Ebû Hanife’yi ve İmam Malik’i ve bunların ilmî faaliyetlerini irdeledik. Bu dönemde ortaya çıkan mezhepleri, bunların daha sonraki dönemlere olan etkilerini, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, tasavvuf, Arap dili ve belagati, kıraat, siyer, İslam tarihi, dinler tarihi gibi alanlarda öne çıkmış alimleri, eserlerini, etkilerini muhtelif yönleriyle ortaya koyduk. Bu alanlarda yazılmış ilk kurucu metinleri, bu metinlere can veren kurucu şahsiyetleri muhtelif çalışmalarla tanıtmaya gayret ettik. Ayrıca bu asırda ortaya çıkmış olmaları hasebiyle öne çıkan önemli hususlar olan mihne hâdisesini ve tercüme faaliyetlerini de kısmen işlemeye çalıştık. Bu sempozyuma da büyük ilgi gösterildi. 14 farklı ülkeden Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 100 civarında tebliğ gönderildi. Pandemi sebebiyle 62 tebliğin sunulduğu sempozyum 22-23 Ekim 2021 tarihinde çevrmiçi olarak gerçekleştirildi, Bazı tebliğler, hakem sürecinden geçirilerek edit kitap halinde Hicrî İkinci Asırda İslâmî İlimler (Ankara: IKSAD Yayınları, 2022, 5 cilt) adıyla e-kitap olarak neşredildi.

Konu Başlıkları

İslam Tarih Araştırmaları: Siyer ve İslam Tarihi, Medeniyet Tarihi, Kurumlar Tarihi, Sanat Tarihi alanlarına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Kur’an Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Mushaf İncelemeleri, Kur’an Tarihi, Kıraat, Kıraat Tarihi, Ulûmu’l-Kur’an, Tefsir, Tefsir Usûlü ve Tarihi alanına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Hadis Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Hadis, Hadis Usûlü ve Tarihi kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Fıkıh Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Fıkıh, Fıkıh Usûlü ve Tarihi kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Akaid Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Kelam/Akaid, Kelam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Dil Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Arap Dili Belagati ve Tarihi, müslümanların kullandığı diğer diller  kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Tasavvuf Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Felsefe ve İslam Düşüncesi Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda Felsefe, Mantık, İslam Düşüncesi, İslam Tefekkür Tarihi kapsamına giren bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Din ve Siyaset Araştırmaları: Hicrî üçüncü asırda din-siyaset arasındaki ilişki, siyasilerin dine yaptıkları müdahaleler ve buna müteallık bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Tabiî Bilimler: Hicrî üçüncü asırda tabiî bilimlerin durumu ve dinî ilimlerle olan ilişkileri ve bu alanda meydana gelen bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar
Tercüme Hareketi: Hicrî üçüncü asırda İslâm aleminde tercüme alanında meydana gelen bütün gelişmeler, kişi, eser, konu ve kavramlar

 

Tebliğlerin Muhtevasına Dair Bazı Hususlar
Bu kapsamda gönderilecek tebliğlerle ilgili şu hususlara dikkat edilmelidir:
1 - Gönderilecek çalışmaların özgün olması gereklidir. Daha önce başka bir yerde yayınlanmış bir çalışma aynen veya ufak-tefek bazı değişliklerle gönderildiği takdirde kabul edilmeyecektir. 
2 – Yazarın konuyu yeni ve farklı bir perspektifle ele alıp işliyor olması gerekir. Bilinen bir konuyu bilinen yöntemlerle işleyen çalışmalar kabul edilmeyecektir.
3 – Mutlak surette dönemle ilgili olması gerekir. Hicrî 200-299 aralığı dışında olan konular kabul edilmeyecektir.
4 - Çalışma ilk kez burada sunuluyor olmalıdır. Dönemle ilgili tezi olan arkadaşlar tezlerinin ilgili bölümlerini yeni bir anlayışla elden geçirerek, genişleterek yahut daraltarak sunabilirler. Ancak tezin yayımlanmamış olması gerekir. Şayet yayımlanmışsa yazar ilgili konuyu yeninden ve mevcut halinden farklı olarak hazırlayıp gönderebilir. Aynı husus makale, tebliğ, madde ve benzeri çalışmalar için de geçerlidir. Yayımlanmış böyle bir çalışması varsa, yazar onu yeniden ve mevcut halinden farklı, yeni bir anlayışla elden geçirerek sunabilir.
5 – Çalışmaların mutlaka bilimsel ve akademik bir üslup ile ele alınmış olması gerekir. 
7 – Çalışmalar Türkçe yanında Arapça ve İngilizce de olabilir.
5 – Çalışmaların boyutu 5 bin kelimeden az, 17 bin kelimeden çok olmamalıdır.
6 – Sempozyuma bir kişi sadece bir tebliğ ile katılabilir.
7 – Çalışmayı gönderen mutlaka dosyasını şu şekilde adlandırmalıdır: Mesela: Tefsir_H_Aydar; Hadis_H_Aydar; Kelam_H_Aydar gibi. Önce gönderdiği çalışmanın alanını yazmalı, sonra adını-soyadını yazmalıdır.

 

NOT: Gönderilecek tebliğler mutlaka hicrî üçüncü asırla ilgili olmalıdır. Bunun dışındaki dönemleri kapsayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Süreç
1 - Bu nitelikleri haiz bir tebliğle katılmak isteyenler, tebliğin özgün ve orijinal yanı ile muhtevasını ele veren 500 kelimelik (Türkçe tebliğler için 500 kelime Türkçe, 500 kelime İngilizce; Arapça tebliğler için 500 kelime Arapça, 500 kelime İngilizce; İngilizce tebliğler için 500 kelime İngilizce, 500 kelime Türkçe) bir özeti 15 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar aşağıda belirtilen formatta, sempozyumun (hicriucuncuasir@istanbul.edu.tr) şeklindeki kurumsal adresine göndermelidirler. 

2 - Özetler sempozyum düzenleme kurulunca incelenecek, uygun görülenler alanla ilgili bilim kurulu üyelerine gönderilecektir; üyelerden onay alan özetler kabul edilecek, değişiklik talep edilenler, tebliğ sahibine gerekli değişikliği yapması için iade edilecek, değişiklikler yapıldıktan sonra işleme alınacak. Üyelerin ittifakla reddettiği tebliğler dikkate alınmayacaktır. Bir üyenin olumlu diğerinin olumsuz kanaat belirttiği tebliğler üçüncü bir üyeye gönderilecek; üçüncü üyenin kanaatine göre değerlendirme yapılacaktır. Kabulüne karar verilen tebliğler 25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir.
3 – Kabul edilmiş olan tebliğlerin tam metni, en geç 28 Ekim 2022 tarihinde sempozyum düzenleme kurulunun hicriucuncuasir@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir.

4 – Tebliğler Düzenleme Kurulu tarafından incelenecek ve tashih veya değişiklik talep edilmesi halinde istenenleri yapması için katılımcıya geri gönderilecektir. Katılımcı tarafından son şekli verilen tebliğ 25-26 Kasım 2022 tarihinde icra edilecek olan sempozyumda sunulacaktır.
5 – Tebliğler sempozyum kitapçığında basılmayacaktır. İsteyenler tebliğlerini makale formatında herhangi bir dergiye göndererek yayımlayabilirler. İsteyenler de tebliğlerini Hicrî Üçüncü Asırda İslâmî İlimler adıyla uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanacak e-kitapta neşretmek üzere, bölüm için istenen şartlara uygun hâle getirerek Kitap_Tefsir_H_Aydar örneğindeki gibi isimlendirerek hicriucuncuasir@istanbul.edu.tr adresdine gönderebilirler. Kabul edilmesi halinde tebliğ, kitap bölümü olarak neşredilecektir.

Kimler Katılabilir
Yukarıda belirtilen konularda çalışma yapan ve yapmak isteyen her düzeyde araştırmacı ve akademisyen sempozyumumuza katılabilir.


Sempozyumun Dili
Türkçe
Arapça
İngilizce


Ücret ve Konaklama
Sempozyumumuza katılım ücretsizdir. Sempozyum giderleri katılımcıya aittir.

Önemli Tarihler
Özet göndermek için son tarih: 15 Temmuz 2022
Kabul edilen özetlerin ilanı: 25 Temmuz 2022
Tam metin göndermek için son tarih: 22 Ekim 2022
Sempozyum Tarihi: 25-26 Kasım 2022


Sempozyum Mekânı
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

 

Doçentlik  Kriterleri

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de bildiri değerlendirme süreci (kör çift hakem) akademik yükselme (doçentlik) ve atama kriterlerini karşılamaktadır

Bildiri Gönderimi

Kongremize özet metni göndererek başvurmanız gerekmektedir. Değerlendirme sonucu 25 Temmuz 2022 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.  Özetlerinizin 400-500 kelime aralığında olması gerekmektedir. Tam metin en az 10 sayfa olmalı ve APA kaynak biçimi kullanılmalı. Tam metin bildirinizi word/doc formatında en geç 22 Ekim 2022 tarihine kadar hicriucuncuasir@istanbul.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, İngilizce özet eklenmesi zorunludur

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI​

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- APA stili atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 10 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

ALTERNATİF TAM METİN YAYINI

Makale Yayını

Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri 7 yıllık uluslararası indeksli ve hakemli dergide makale olarak ÜCRETSİZ yayınlanabilecektir.  Dergi akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Bu imkandan yararlanmak için

- Dergi web sitesine inceleyerek tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız

- Makalenizi doğrudan dergi sistemine yükleyiniz (bizlere göndermeyiniz)

- Makalenizin dergi hakem sürecini geçmesi halinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır

Dergi web sitesi: https://www.newerajournal.com/Anasayfa.aspx

Dergi 2: Darulfunun İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sempozyuma ilişkin soru ve önerilerinizi sekretarya email adresine ( hicriucuncuasir@istanbul.edu.tr) gönderiniz. 

bottom of page