indir.png
istanbul üniversitesi ilahiyat logo.jpg

HİCRİ İKİNCİ ASRIN İSLAMİ İLİMLERİN OLUŞUMU VE ŞEKİLLENMESİNDEKİ YERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU KATILIM DAVETİ

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ve İKSAD’ın düzenlediği Sempozyum programımız 22- 23 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Sempozyum programı yayımlanmıştır. Web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Sunumu gerçekleştirmeyen katılımcılara sertifika verilmeyecektir. Zoom bağlantı konusunda lütfen programda verilen tüm talimatlara uyunuz ve oturumunuz süresince kameranız açık olacak şekilde hazırlanınız.

LÜTFEN BU MAİLİ CEVAPLAMAYINIZ. BU MAİLE VERECEĞİNİZ CEVAPLAR GÖRÜNTÜLENEMEYECEKTİR. Kongreyle ilgili tüm hususlara bu maile cevap vermeden yeni bir mail oluşturarak bize ulaşabilirsiniz

https://www.iksadkongre.org/ilahiyatkongresi

HİCRİ İKİNCİ ASRIN İSLAMİ İLİMLERİN OLUŞUMU VE ŞEKİLLENMESİNDEKİ YERİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
22- 23 Ekim 2021
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hidayet Aydar (Türkiye)
 
Düzenleme Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Rachid Mohamed Kohouss,  (Fas)
Prof. Dr. Ramadan Khamees Abdeltawab,  (Katar)
Prof. Dr. Hesham El-Araby, (Suudi Arabistan)
Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh (Türkiye)
Doç. Dr. Esma Galib Abdulkafi,  (Yemen)
Dr. Öğr. Üyesi Yahya Zakareya Alı Maabdeh (Ürdün)
Dr. Sevim Gelgeç (  (Türkiye)
Araş. Gör. Doktora öğrencisi Ayşenur Fidan (Türkiye)
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Acar (Türkiye)
Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri
 

Prof. Dr. Abdulhamit Birışık    -Tefsir   - Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülmuttalip Arpa    -Tefsir    -Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Demircan   - İslam Tarihi  -  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya Güler    -Hadis   - 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Kuzudişli   - Hadis   - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Alper  -  Kelam    -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç  -  Mezhepler Tarihi   - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya   - İslam Hukuku -   İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Bulut   - Arap Dili ve Belagati -   İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Reşat Öngören   - Tasavvuf  -  Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen   - Kıraat   - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed Çelik   - Tefsir   - Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. RamadanAbdeltawab   - Tefsir  -  Katar Üniversitesi

Prof. Dr. Ruqaia Alalwani  -  Islamic Sciemces  -  University of Bahrain

Prof. Dr. Abdellatif Taleuan   - Kelam  -  Mohammed I University

Prof. Dr. Saad Eddine Boutebal  -  Departement of social Sciences -   Khemismiliana university
Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh  -  Tefsir   - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Belkheir Omrani   - Dinler Tarihi  -  Research Center in Islamic Sciencesand Civilization

Doç. Dr. Mugahed Yahya Hadi -   Kıraat    -San'a Üniversitesi

Doç. Dr. Abdul-Ghani Ali Al-Ahjury -   İslam Tarihi ve İslam Medeniyeti-   Uludağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Mesut Cevher  -  Tefsir  -  Kirikkale Üniversitesi
Dr. Sujiat Zubaidi   - Tefsir Usulü -   University of Darussalam GontorIndonesia
Dr. Öğr. Üyesi. Ibrahım Rashıd Saıf Alghammarı  -  Usûl-i Fıkıh -College of sharı'ascıences
Dr. Elsa Rabeeh Ameen Ahmad  -  Kelam   - Al AinUniversity 

Sempozyum Takvimi

Özet gönderim son tarihi - 15 Haziran 2021

Kabul edilen özetlerin ilanı: 30 Haziran 2021

Sempozyum Programı Yayın Tarihi - 8 Ekim 2021

Sempozyum Tarihleri - 22-23 Ekim 2021

İsteyenlerin metinlerinin kitap bölümü olarak hazırlanıp gönderilmesi için son tarihi- 20 Kasım 2021

Editörlü Kitabın Yayınlanması-15 Aralık 2021

Sempozyum Kapsamı ve Konuları

Sempozyum Kapsamı ve Konuları

Etkinliğin Konusu    

Hicrî İkinci Asrın İslâmî ilimlerin oluşumunda ve şekillenmesinde yeri ve rolünü araştırmaktır


Etkinliğin Amacı    

İslâmî ilimlerin oluşumu ve şekillenmesi açısından son derece mühim olan Hicrî ikinci asırda yaşanan gelişmelerin, bu asırda yaşamış olan kişilerin, İslâmî ilimlerin daha sonra şekil almasında nasıl bir rol oynadıklarını incelemek, bunların daha sonraki dönemlerde ve günümüzde ortaya çıkan tezâhürlerini tespit etmektir.


Etkinliğin Kapsamı  

Hicrî ikinci asır ve bu asırda İslâmî ilimler.
Bu asırda İslâm coğrafyasında ilimlerin durumu, bu asırda ortaya çıkan yeni ilimler, yaşanan önemli olaylar, bu asırda öne çıkmış âlimler ve düşünürler, bu asırda yazılmış önemli eserler, bu asırda ortaya konmuş önemli sanat eserleri, bu asırda sosyal ve siyasî hayat, İslâm coğrafyasında İslâmiyet yanında yaşanan diğer dinler, İslâm’da ortaya çıkan mezhepler… Kongremizle bütün bunların İslâmî ilimlerin daha sonra şekillenmesindeki rolünü tespit etmek, bazı aşırı yorumların neden yapıldığını öğrenmek ve bu yorumların yol açtığı/açabileceği dinî istismar ve ayrılıkların önüne geçmek yönünde önerilerde bulunmak ve bu yöndeki faaliyetlere katkı sağlamak hedeflenmektedir.

NOT: Gönderilecek tebliğler mutlaka hicrî ikinci asırla ilgili olmalıdır. Bunun dışındaki dönemleri kapsayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.


Prof. Dr. Hidayet Aydar
Istanbul Universitesi Ilahiyat Fakultesi

 

Doçentlik  Kriterleri

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de bildiri değerlendirme süreci (kör çift hakem) akademik yükselme (doçentlik) ve atama kriterlerini karşılamaktadır

Sempozyum dilleri

Türkçe ve (tüm lehçeleri), Arapça, İngilizce

Katılım Payı

ÜCRETSİZDİR

- Ücretsiz katılım

- Ücretsiz sunum

- Ücretsiz katılım belgeleri

- Bildiri kitabında ücretsiz yayın

Katılım Şekli

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Büyük Toplantı Salonunda yüz yüze katılım

Şayet pandemi şartları devam ederse Online katılım

- Online katılım (YÖK tavsiyesi için tıklayınız)

​​​

Bildiri Gönderimi

Kongremize özet metni göndererek başvurmanız gerekmektedir. Değerlendirme sonucu 30 Haziran 2021 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.  Özetlerinizin 400-500 kelime aralığında olması gerekmektedir. Tam metin en az 10 sayfa olmalı ve APA kaynak biçimi kullanılmalı. Tam metin bildirinizi word/doc formatında en geç 20 Kasım 2021 tarihine kadar islamiilimler2@istanbul.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, İngilizce özet eklenmesi zorunludur

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI​

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- APA stili atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 10 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

ALTERNATİF TAM METİN YAYINI

Makale Yayını

Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri 6 yıllık uluslararası indeksli ve hakemli dergide makale olarak ÜCRETSİZ yayınlanabilecektir.  Dergi akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Bu imkandan yararlanmak için

- Dergi web sitesine inceleyerek tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız

- Makalenizi doğrudan dergi sistemine yükleyiniz (bizlere göndermeyiniz)

- Makalenizin dergi hakem sürecini geçmesi halinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır

Dergi web sitesi: https://www.newerajournal.com/Anasayfa.aspx

Dergi 2: Darulfunun İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sempozyuma ilişkin soru ve önerilerinizi sekretarya email adresine ( islamiilimler2@istanbul.edu.tr) gönderiniz.