top of page
Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve 
Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy
Uluslararası Sempozyumu
12 Mart 2022
Şanlıurfa
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi
Onur Kurulu
Prof. Dr. Celil ABUZAR, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet OKUR, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Mahire HÜSEYNOVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Prof. Muntazir MEHDİ, Pakistan Modern Diller Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Salih MERCAN, Bitlis Eren Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK,  Harran Üniversitesi 
 
Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Ahmet ÖZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Doç. Dr. Levent BİLGİ, Harran Üniversitesi 
Dr. Ayşe ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL, Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Murathan KEHA, Atatürk Üniversitesi
Dr. Aygün MEHERREMOVA, Bakü Devlet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt GÖKÇE,  Harran Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Betül ORUÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL, Harran Üniversitesi 
Dr. Elvan CAFAROV, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Öğr. Gör. Hasan AKÇAY, Harran Üniversitesi 
Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Celil ABUZAR, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 
Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ, Harran Üniversitesi 
Prof. Dr. Atilla YARGICI, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfat ATAY,  Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Ömer SABUNCU, Harran Üniversitesi
Dr. Ayşe ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Erol ERKAN, Gaziantep Üniversitesi 
Doç. Dr. Mehmet Emin USTA, Harran Üniversitesi 
Doç. Dr. Ahmet ÖZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Doç. Dr. Levent BİLGİ, Harran Üniversitesi 
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. M. Emin USTA, Harran Üniversitesi
Dr. Abbas KARAAĞAÇLI, Giresun Üniversitesi
Dr. Abuzer KALYON, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Betül ORUÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Dr. Gülşen MEHERREMOVA, Azerbaycan Diller Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt GÖKÇE, Harran Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Murathan KEHA, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL, Harran Üniversitesi 
Dr. Terane NAĞIYEVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Öğr. Gör. Hasan AKÇAY, Harran Üniversitesi 

Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 15 Şubat 2022

Kabul Edilen Bildirilerin Yayın Tarihi - 20 Şubat 2022

Kongre Programı Yayın Tarihi - 25 Şubat 2022

Kongre Tarihi - 12 Mart 2022

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 10 Mart 2022

Bildiri Kitabının Yayınlanması-20 Mart 2022

Kongre Kapsamı ve Konuları

Sempozyumumuz tüm bilim dallarından "İstiklal Marşı" ve "Mehmet Akif ERSOY" konulu 
çalışmalara açıktır

 

Doçentlik  Kriterleri

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de bildiri değerlendirme süreci (kör çift hakem) akademik yükselme (doçentlik) ve atama kriterlerini karşılamaktadır

Kongre dilleri

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce

Katılım Payı

ÜCRETSİZDİR

 

Önemli hatırlatma

Bildirileriniz tek yazarlı olmalıdır. Bir yazar yalnızca bir bildiri ile katılabilir

Katılım Şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Şanlıurfa'da yüz yüze katılım (pandemi sürecindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak)

- Online katılım (YÖK tavsiyesi için tıklayınız)

Kongre Yeri

Şanlıurfa

​​​

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Değerlendirme sonucu 20 Şubat 2022 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.  Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

15 Şubat 2022 tarihine kadar iksad47@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni için TIKLAYINIZ

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, İngilizce özet eklenmesi zorunludur

 

TAM METİN Gönderimi 

Kongremizde tam metin zorunludur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Mart 2021 tarihine kadar  iksad47@gmail.com  adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI​

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

ALTERNATİF TAM METİN YAYINI

Makale Yayını

Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri 6 yıllık uluslararası indeksli ve hakemli dergide makale olarak ÜCRETSİZ yayınlanabilecektir.  Dergi akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Bu imkandan yararlanmak için

- Dergi web sitesine inceleyerek tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız

- Makalenizi doğrudan dergi sistemine yükleyiniz (bizlere göndermeyiniz)

- Makalenizin dergi hakem sürecini geçmesi halinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır

Dergi web sitesi: https://www.newerajournal.com/Anasayfa.aspx

​​

bottom of page